Scholengroep Sint-Lodewijk

MAST (voorheen Immaculata secundair en OLVH Spes Nostra)

Talent in-zicht
MAST is een dynamische school met 2 vestigingen. In het domein Maatschappij en Welzijn en het domein Stem bieden we kwaliteitsvol onderwijs met extra ondersteuning waar nodig en méér uitdaging waar het kan. We geven groeikansen en focussen op de talenten en interesses van elke leerling; we werken in alle openheid met leerlingen, ouders en externe partners samen. Respect voor iedereen en ieders (geloofs)overtuiging is het uitgangspunt van ons christelijk opvoedingsproject. Je goed voelen en uitgedaagd worden zijn voorwaarden om vaardigheden en kennis te verwerven. Zo bereiden we je voor op verdere studies of op een carrière in de zorg. Wij scholen voor het leven!

www.mastbrugge.be

O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut

In het O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut voel je je thuis. Wij bieden in een open sfeer, in overleg met jou, je ouders en leraars, goed onderwijs en sterke begeleiding. Vanuit onze christelijke visie, hebben we aandacht voor de talenten en noden van iedereen. Je goed voelen en uitgedaagd worden zijn voorwaarden om beter en liever te leren. Onze school is een doorstroomschool, we bereiden leerlingen voor op hoger onderwijs. Wij scholen voor het leven!

www.olvh-brugge.be

Sint-Lodewijkscollege

Het Sint-Lodewijkscollege in Brugge is een open school voor secundair onderwijs met een ruime blik op de wereld. Zij stimuleert de groei naar zelfstandigheid bij de leerlingen en durft hoge eisen stellen in de studies. Het college is een trefpunt van cultuur, reflectie en wetenschap. Het Sint-Lodewijkscollege is verankerd in het christelijk geloof. De school werkt aan verdieping, zorg voor elke ander en een leven in echte vrijheid. Wij scholen voor het leven!

www.sint-lodewijkscollege.be

Vrij Handels- en Sportinstituut

Zoek je een dynamische school met een positieve schoolsfeer?
Samen met je leerkrachten werk je hier aan kennis, vaardigheden en attitudes. Kleine en grote projecten ondersteunen het lesgebeuren, binnen structuur en degelijkheid. Een goede begeleiding en een actieve leerlingenraad zorgen voor het Surplus dat je nodig hebt! Een eerste graad met A- en B- stroom, een sportief wetenschappelijke en commerciële bovenbouw bieden heel wat mogelijkheden voor jouw toekomst. Lijkt dit iets voor jou? Kom langs, want onze sfeer moet je vooral proeven! Wij scholen voor het leven!

www.vhsi.be

BuSO / Ravelijn

Ravelijn biedt kwaliteitsvol onderwijs aan op maat van elke leerling. We zetten daarvoor doelstellingen uit in drie domeinen, nl. wonen, werken en vrije tijd, met aandacht voor overkoepelende competenties. In onze schoolwerking streven we naar een zo groot mogelijk niveau van zelfredzaamheid.  We vertrekken vanuit de mogelijkheden van elke individuele leerling. Om de integratie in de maatschappij te bevorderen bouwen we samen met de leerlingen en hun netwerk een haalbaar toekomstplan uit. Wij scholen voor het leven!

www.ravelijn.be